Kursy parzenia herbaty

Warsztaty i kursy gongfu cha

Jak mawiają Chińczycy: herbata i medytacja mają ten sam smak. Zapraszamy na warsztaty parzenia metodą „herbaty pracochłonnej”. Na doświadczenie spokoju i radości, które ona ze sobą niesie. Na poznanie nowych smaków, zapachów. Na wspólne przeżywanie piękna chwili.

Na blogu: kursy i warsztaty na bieżąco »

Kameralne spotkania herbaciane

Organizujemy też kameralne spotkania herbaciane dla ok. 5 osób oraz prezentacje chińskiej sztuki herbaty dla liczniejszej publiczności.

Prowadząca

Anna Włodarczyk – magister sinologii, autorka pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Mieczysława J. Künstlera pt. „Herbata chińska”, absolwentka kursów herbacianych w Centrum Sztuki Herbaty im. Lu Yu w Tajpej (Tajwan).

Kontakt

Regulamin kursów i warsztatów Morza Herbaty

&1

1. Organizatorem kursów i warsztatów herbacianych jest Morze Herbaty Anna Włodarczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Literacka 15B lok. 17.

2. Celem kursów i warszatów jest zdobywanie wiedzy o herbacie chińskiej, zwąizanej z nią kulturze i umiejętności jej parzenia.

3. Kursy przeznaczone są dla osób pełnoletnich i mają charakter doskonalący.

4. Szczegółowe informacje o kursach i warsztatach oraz ich terminach zamieszczane są na stronie www.morzeherbaty.pl

5. Wykładowcą kursów i warsztatów jest Anna Włodarczyk.

6. Po zakończeniu kursu lub warsztatu uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.

&2

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie lub warsztacie jest:

1.1 Przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres herbata@morzeherbaty.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz numeru telefonu kontaktowego.

1.2 Opłacenie w terminie 3 dni od przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł gwarantującej rezerwację miejsca na kursie lub warsztacie. O pierwszeństwie przyjęcia na listę uczestników decyduje kolejność wpływu wpłaty. Kwota ta zostanie odliczona od ceny kursu lub warsztatu.

1.3 Dokonanie wpłaty odpowiedniej dla danego kursu lub warsztatu, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.morzeherbaty.pl, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Dane do przelewu:
Morze Herbaty Anna Włodarczyk
ul. Literacka 15 B lok. 17, 01-864 Warszawa
Bank Millenium S.A.
Nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0001 4779 7092
tytułem “zaliczka za kurs / warsztaty … (nazwa kursu lub warsztatów)”

1.4 Przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie.

1.5 Wniesienie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu wpłaty.

1.6 Po wypełnieniu ww. warunków kursant otrzymuje pisemne potwierdzenie rezerwacji miejsca.

2. W przypadku niektórych kursów możliwe jest uiszczanie opłaty w ratach. Informacja o takiej możliwości znajduje się w opisie kursu na stronie www.morzeherbaty.pl.

3. Szczegółowe informacje o warunkach i terminach płatności za poszczególne kursy i warsztaty zamieszczone są w opisach kursów i warsztatów na stronie www.morzeherbaty.pl.

&3

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub warsztatu w przypadku małej ilości dokonanych zgłoszeń. W takiej sytuacji:

1.1 Organizator powiadomi uczestników co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem kursu lub warsztatu.

1.2. Organizator gwarantuje zwrot uiszczonej wpłaty na wskazany numer konta bankowego uczestnika lub za jego zgodą w/w wpłata zostanie potraktowana jako opłata za taki sam kurs lub warsztat odbywający się w innym terminie.

2. W przypadku rezygnacji nie później niż 7 dni przed rozpoczęcim kursu lub warsztatu uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty na wskazany numer konta bankowego z potrąceniem bezwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika w czasie trwania kursu lub warsztatu zwrot pieniędzy nie przysługuje.

&4

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

2. Uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu kursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2010 r.

  • Archiwum